İki Sait de Haindi

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 1995 yılında, Said-i Nursi'yi Türkiye için örnek alınması gereken insan olarak göstermişti. Başbakan Erdoğan, başka isimlerle birlikte Nur tarikatinin kurucusu bu kişiyi Hüseyin Çelik'in yaptığı gibi örnek şahsiyet olarak sundu. Böylece; Türkiye'de demokratik açılım adı altında tarihimize ters bir süreç başlatıldı.

Halbuki 30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlar ile Bazı Ünvanların Men ve İlgasına Dair Kanun sonucunda: Bütün tarikatlarla birlikte; şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi, eylem, unvan ve sıfatların kullanılmasını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır.

Atatürk, Kastamonu’da 30 Ağustos 1925’te söylediği bir nutukta bunun işaretini vermişti ve şöyle demişti: 'Ölülerden medet ummak, medeni bir cemiyet için, lekedir. Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.'

Değişimin gücü!

Bundan 15 yıl önce... 1993 yılında... Demirel Hükümeti’nin Ermenistan politikası konusunda verilen gensoru sırasında Refah Partisi adına Abdullah Gül söz alıyor... Bakınız, zabıtlara göre, neler söylüyor:
“Hükümet, bu politikasıyla, geleceğimizi gerçekten ipotek altına almıştır ve öyle ipotek altına almıştır ki, Ermenistan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Özal’ın cenaze merasimine katılma cesaretini göstermiştir. Sizin nasıl bir uzlaşmacı olduğunuzu, Türkiye’nin menfaatleri söz konusu olduğunda, sizin şahin gibi davranmayacağınızı bildiği için cesaret bulmuş ve Türkiye`ye gelmiştir. Siz bana bir ülke gösterin ki, kardeşleriniz savaş halinde olacak, kardeşleriniz katledilecek ve onlar katledilirken, ‘Bunun müsebbibi Türkiye’dir’ diye demeçler verecek; Kars’ın, Ermenistan toprağı olduğunu iddia edecek, bütün bunlardan sonra o adam Türkiye’ye gelecek ve siz de elini sıkacaksınız!”
* * *
ABD “Ermenistan kapısı açılacak, aç” komutunu vermeden çok önce Abdullah Gül işte bu düşünceler içindeymiş... Nereden nereye?

Melih AŞIK -15 Ekim 2009 - Milliyet

Pamuk'a ilk dava Muğla'da
Orhan Pamuk’un, “Türkler, 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdü” diyerek Türk milletine iftirada bulunmuştu.

Türk milletine iftira atarak Nobel ve para kazanan Orhan Pamuk’a yargı yolunun açılmasıyla tazminat davaları da başladı. Marmaris’te yaşayan Ahmet Yılmaz, “Adalet istiyorum. Pamuk, şehit olan ve mezarının yerini dahi bilmediğim dedeme hakaret edemez” diyerek tazminat davası açtı.

Son Yazılar

Mostly cloudy

18°C

Istanbul