osman gazi oktay

Kızlar Okutulmalıdır!

Her madde kendi özünde zıttını barındırır.

Alınan her kararın olumlu yönleri olduğu gibi olumsuzlukları da olacaktır. Önemli olan hangisinin yüzdesinin ağırlıkta olduğudur. Olumlu yönler ağırlıktaysa alınan karar için olumlu, olumsuzlukları ağılıktaysa olumsuz olarak değerlendiririz.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda okuduğu eğitim için ayrık, bir arada oldukları eğitim için karma eğitim terimlerini kullanırız.

Karma Eğitim Dünya’da 19.Yüzyılın sonlarında Kuzey Avrupa’da görüldü. 20.Yüzyılın başlarında Avrupa ve Amerika’da yaygınlaştı. İnsanlar o tarihe kadar, eğitimini kız ve erkek olarak  ayrı ayrı aldı.

Ülkemizde ilk karma eğitim  tanzimatla  başladı. 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla, ‘’Tüm eğitim kurumlarda karma eğitim esastır’’ maddesiyle yaygınlaştı.

Türkiye nüfusunun yarısı erkekse yarısı da bayandır. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı evlilik öncesi süreyi saymazsak, yaşamının büyük bir kısmını karşı cinsle birlikte geçirecektir.

İşyerinde birlikte üretip, birlikte hizmet verecek, Tek cinsin yaşadığı bir dünya olmadığına göre; karşı cinsle nasıl iletişime geçeceğini öğrenmesi gerekecektir.

İnsanlık sanayi devrimiyle karma eğitime geçme zorunluluğu duymuştur. Bazı Avrupa Ülkeleri ve Amerika’da bazı dini grupların dayatmasıyla tartışmalar, yeniden başlatılmışsa da dünyanın pek çok ülkesinde karma eğitim ağırlıktadır.

Ülkemizde de bazı radikal dinci gruplar, dünya ülkeleri sanki ayrık eğitime dönmüşçesine kamuoyu oluşturmaya çalışır. Yaşama uygun olmayan hiçbir şeyin geleceği olamaz.

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi Yatılı Bölge Okulu İngilizce Öğretmeni Eylem Bab hakkında, öğrencilerini not tehdidiyle kızlı erkekli oturttuğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Delil kabul edilen DİMER’e yapılan şikayet dilekçesinin  kendisine ait olmadığını belirten okuma yazama bilmeyen şahsın ifadesine rağmen soruşturmanın neden sürdüğünü, ‘’Erkeklerle yan yana oturmak namusunu teslim etmektir’’ diyen ve bir kız öğrenciye olayla ilgili şikayet dilekçesi yazdırıp, annesine imzalattırmaya zorlayan müdür yardımcısı ve ‘’Bizim hükümetimizin zamanı şimdi. Sizin hükümetiniz başa geçtiğinde siz de istediğiniz gibi yaparsınız’’ diyen ilçe milli eğitim müdürü hakkında soruşturma açılıp açılmadığını soruyor.

Okul disiplinini aksattığı, akademik başarıyı düşürdüğü, erken yaşta cinsellikle tanışma ve şiddet ve zararlı madde kullanımını arttırdığı tezleri ileri sürülerek karşı çıkılan karma eğitimin; toplumsal alanda cinsiyetler arasındaki eşitliği, cinsiyetlerin birbirine karşı taşıdığı önyargıları yıkarak, birlikte yaşama ve sosyal olma becerisini geliştirdiğini inkar edemeyiz.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin valisine 9 Mayıs’a kadar yanıtlanması istemiyle bir genelge göndererek, hangi meslek liselerinin kız meslek lisesi olabileceğini belirtilmesini istedi.

Gerekçe; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da karma eğitim nedeniyle okula gönderilmeyen kız çocuklarının okula gönderilmesini sağlamadır.

Her ne nedenle olursa olsun, kızların okula gönderilmemesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Buna söylenecek sözümüz olamaz.

Halkın kafasındaki 12-13 yaşındaki çocuk evlendirilebilir, başlık alınabilir, kadının yeri evidir, anlayışını yıkmadığınız sürece başarı kaydedemezsiniz.

Bazı yayın organlarında yenilik olarak sunulmaya çalışılan genelge, 1973 yılında kabul edilen 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda var. Yasa, ‘’Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir’’ der.

Valiliklere gönderilen genelgedeki gerçek amacın ne olduğu, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bakanlık gerçekten karma eğitim olduğu için kızlarını okula göndermeyenler nedeniyle mi, yoksa karma eğitimi ortadan kaldırarak, ayrık eğitimi yerleştirmek için mi? bu genelgeyi gönderdi, öğreneceğiz.

Hiçbir ilerleme halkın geri talepleriyle uzlaşarak gerçekleşmemiştir.

Bunu da bilmemizde yarar var.                                                                                                      

Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi Başkanı
Osman Gazi OKTAY - 05 Mayıs 2014 - İzmir

Yazarlar