dogu-perincek.baykalsonrasi

İşçi Partisi 8. Genel Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Doğu Perinçek, yeni görev döneminin ilk açıklamasını, Silivri Cezaevi'nden yaptı. Perinçek açıklamasında  CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı hedef alan tertibe ilişkin görüşlerini paylaştı.


BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ'NİN AĞIR AĞBİSİ ÇELENK YOLLUYOR

Mafya babaları da böyle yapıyorlar. "Falanca artık canımı sıkıyor" demeleri yetiyor. Üç gün sonraki cenaze töreninde, Büyük Ortadoğu Projesi'nin Ağır Ağbisi çizgili takım elbisesi ve kara gözlükleriyle en öndedir. Çelengi de tabutun başındaki birinci çelenktir.

Bülent Arınç ise, hasadı kaldırmaya yönelik açıklamaları üstlenmiş. 10 Mayıs 2010 günü televizyonlara söyledikleri, AKP'nin esas amacını yansıtıyor.

İnönü'ye Hitler suçlaması, yeni bir dalganın habercisiydi. Baykal operasyonu için düğmeye basıldığı görülüyordu.

OKYANUS ÖTESİ RAPORLARIN BAYKAL DEĞERLENDİRMESİ

Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün Deniz Baykal'dan hoşnut olmadıkları biliniyor. Ama çok daha önemlisi, Okyanus Ötesi raporlardaki Deniz Baykal değerlendirmeleridir. En son Stephen Larrabee'nin yazdıkları dikkatimizi çekmişti. Sıradan bir kimse değil. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kilit adamlarından. Aydınlık iki sayı önce kapak yapmıştı: "Erdoğan'ı yönlendiren yedi Amerikalı"dan biri. Larrabee'nin ABD Hava Kuvvetleri için hazırladığı Rand Corporation Raporu'nu Mart ayında okudum. Rapor zaten taze: Şubat 2010 tarihli.O raporda, Baykal'ın ve hatta CHP'nin üzerinin çizildiği apaçık belli ediliyor. CHP'nin hayalinde ABD'nin yeni seçeneği olmak var ama ABD karar vericileri başka türlü düşünüyorlar. "CHP, Batı sisteminin partisiydi, ama 2003 yılında Tezkere'ye karşı tavırdan sonra artık güvenilmez" değerlendirmesi yapıyorlar.

TURUNCU DİZİ


Baykal operasyonu, Ergenekon, Poyraz, Kafes, Balyoz, Erzurum Ergenekon dizisinin devamıdır. Turuncu dizi diyelim, yakışır. Bu dizinin planlaması, 2000'in eşiğinde başlar. 2001 yılında Tuncay Güney'e verdirtilen "Mülakât"a ve MİT tarafından yapılan şemasına bakın, orada hedef alınanlar, hep tertiplerin hedefi olmuşlardır.

Ergenekon tertibi, ABD'nin İkinci Körfez Savaşı planına  göre uygulandı. Önce 2002 yılında Genelkurmay Başkanı Org. Kıvrıkoğlu etkisiz hale getirildi ve DSP parçalanarak Ecevit hükümetine darbe yapıldı. BOP Eşbaşkanlığı kuruldu. Bu operasyonun bütün enlem ve boylamları Şemada bulunmaktadır. Baykal da, ABD'nin Körfez saldırısının olası karşıtları arasında görülmüş ve Şemaya dahil edilmiştir. Tuncay Güney'e Mülakâtta, "Baykal'ı yönlendiren Veli Paşa zaten" diye söyletilmiştir! (Mülâkat, s.97). Yine Tuncay Güney'e TRT ekranlarından neler söyletildiği biliniyor.

O Şemanın, "baştan aşağı uydurma ve gülünç" olduğu bizzat Şemayı hazırlatan MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun tarafından açıklanmıştır. Ama o Şema, hâlâ yürürlüktedir. Kuşkusuz Baykal da o Şemaya niçin konduğunu şimdi daha iyi bilmektedir.

ZAMANLAMA FAİLLERİ ELE VERİYOR


Baykal operasyonunun zamanlaması, arkasındaki örgütlenmeyi ele veriyor:

- CHP Büyük Kurultaya gidiyor.
- Anayasa, referanduma gidiyor.
- Türkiye seçime gidiyor ve AKP sallantıda.

CHP, SARIGÜL AÇIKLAMASIYLA SENARYODA KENDİSİNE VERİLEN ROLE GİRDİ

Baykal'ın ve CHP'nin "savaşa" hazır olmadığı görüldü. Newsweek, "Ordu Yenildi" diye başlık atıyordu. Washington Post, aynı başlığı kendi üslubuyla yineledi. Arkasından Wall Street Journal, "Türkiye'de Kansız İç Savaş Oluyor" diye yazdı.
CHP, bu "savaş" tahlillerine gözlerini kapamıştır; hatta ABD'nin AKP'den vazgeçtiği ve bu kez de CHP'nin elinden tutacağı hayalleri CHP çevrelerinde çok konuşulmakta ve yazılmaktadır.

CHP, "savaşa" hazır olmadığı için, Baykal operasyonunu şaşkınlıkla karşıladı. Gazeteciler, CHP'nin çaresizlik içinde olduğunu yazdılar. CHP'ye dost görünme taklidi yapanların, bu "çaresizliği" küçük düşürücü ifadelerle dillendirme gayretleri gözden kaçmadı.

CHP'nin "refleksi" bilinçsizdi; düşünülmemiş ve tartılmamıştı. O nedenle CHP yönetimi, ne yazık ki, Baykal operasyonunda kendisine verilen role girdi.

CHP SARSINTILARI GÖĞÜSLEYECEK BİR ÖNDERLİK VE ÖRGÜTLENMEYE SAHİP DEĞİL

CHP merkez yöneticilerinin masanın arkasına dizilip, Mustafa Sarıgül'ü Baykal'a yönelik suikastin azmettiricisi diye suçlamaları, hem kocaman bir ayıptır; hem de oyuna gelmektir. Zaten Baykal operasyonunu kurgulayanlar, suikast ihbarlarıyla bakışların Sarıgül'e dönmesini de ayarlamışlar.

İşçi Partisi'ne kırk yıldır yapılanları, sistemin CHP'si göğüsleyebilir miydi? Bırakalım kırk yılı, son iki yılda İşçi Partisi'ne yöneltilen saldırı karşısında acaba CHP ne olurdu?

Bugün CHP, tatlısu partisidir: Atatürk'ün İstiklâl Savaşı'nda "ateşle imtihan"dan geçen devrimci örgütlenme mirasından yoksundur. Büyük sarsıntıların yaşandığı krizlere dayanabilecek bir yönetime ve örgütlenmeye sahip değil. CHP, önümüzdeki hesaplaşma döneminde Cumhuriyet güçlerine önderlik edebilecek nitelikleri taşımıyor. Bunu öğrenebilmek için yeni tecrübeler gerekiyor mu?

BAYKAL OPERASYONUNDA HOLDİNG BASININININ GÖREVİ

Holding basını, Fethullahçıdan Neoliberaline cümleten Baykal kasetlerinin reklâmını yaptı. Sözümona hepsi de özel hayata pek "saygılı" idi. Ama "haber değeri tartışılmaz" imiş. Aynı basının Türkiye için en hayatî haberlerde hiçbir değer bulmadığı da biliniyor. Eğer Abdullah Gül veya Tayyip Erdoğan hakkında bir kaset olsaydı, hiçbiri vermezdi.

"FAİLİ MEÇHUL" DİZİSİNE BİR YENİSİ

Her faili meçhulde böyle olur.
Önce lanetleyiciler fırlar ortaya. "Alçaklık" başlıkları atılır.
Sonra "faili bulun" çığlıkları yükselir.

En çok bağıranlar, aslında o alçakların ve faillerin kapıkullarıdır.
Onların da bilirler ki, halkın bir devrimle elkoymasına kadar fail falan bulunmayacaktır. Çünkü fail, başında tacı ve elindeki altın topuzlu asasıyla Gladyo'nun tahtında oturmaktadır.

Deniz Baykal operasyonunun da "faili meçhul" kalacağını şimdiden söyleyebiliriz. Deniz Baykal'ın kendisinin faili teşhis etmiş olması en büyük kazançtır.

İŞÇİ PARTİSİ'NİN DEVRİMCİ GÖREVİ: "O MERKEZ"İ GÖSTERMEYE DEVAM


Her faili meçhul olayında, İşçi Partisi'nin failin yakasına yapışma görevi vardır. Nasıl Eşbaşkan, "Biz Büyük Büyük Ortadoğu Projesinde bir görevi yapıyoruz" der, İşçi Partisi'nin görevi de, 1971'den beri O Merkezin yakasına yapışmaktır. Biz yine aynı devrimci görevi yapıyoruz:

OLGULAR MEYDANDA


1. Baykal operasyonu, Ergenekon, Poyraz, Kafes, Balyoz, Erzurum Ergenekon dizisinin devamıdır. ABD, Kuzey Irak'taki Kukla Devleti resmileştirme ve Türkiye'ye doğru genişletme planı gereği, Türkiye'de Ordu'nun, İşçi Partisi'nin, bütün millî güçlerin ve CHP'nin direncini kırmak için bu operasyonları sırayla yürütüyor.

2. ABD, bu planı ancak faşizme yönelerek ve Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül iktidarıyla sürdürebileceğini saptamıştır. Bu konuda gözükara gitmektedir ve devam edecektir.

3. Baykal kasetlerini dolaşıma sokan ve kampanyayı yürüten, Fethullahçı Gladyo diye anılan yeraltı örgütlenmesidir. Baykal, AKP "Kendi Derin Devletini kuruyor" diyerek bu örgütlenmeye işaret etmişti. İşçi Partisi, bu örgütlenmenin merkezini, faaliyetini, geçmişini, geleceğini, ayrıntısına kadar ortaya koydu. Duruşmalarda bütün kanıtlarıyla anlatıldı; kitapları yazıldı.

4. Baykal operasyonunun failleri iktidarın denetlediği örgütlenmelerde, Emniyet ve MİT içindeki F tipi örgütte aramak gerekir" diyenler doğru izi sürmektedirler.

5. Bu yaşananlar, Wall Street Journal'in deyişiyle "Kansız bir iç savaş" tır. ABD, Türkiye'yi ve Türk Ordusu'nu savaşmadan yenme stratejisini uygulamaktadır. Türkiye, savaşmadan yenilgiyi kabul edecek bir ülke değildir. ABD, kendi tercihine göre, savaşarak veya savaşmadan yenilecektir.

6. Türkiye tarihinde böyle bir ihbar ve korku ortamı Abdülhamit döneminde bile yaratılamamıştır. Seçmen iradesinin bu kadar baskı altına alındığı uygulamaların eşine dünyada bile az rastlanır. İktidar ve hapisane seçenekleri ile karşı karşıya bulunan BOP Eşbaşkanlığı, önümüzdeki seçim sürecinde her türlü hile ve tertip ve şiddete başvurmaya devam edecektir. Türkiye'de özgür bir seçim yapılabilmesi için, Tayyip Erdoğan iktidarına son verilmesi ve dürüst seçim hükümeti kurulması şarttır.

11.05.2010 - Ulusal Kanal Haber

http://www.ulusalkanal.com/

Son Yazılar