Ataturk

mustafa-kemal3EY TÜRK GENÇLİĞİ !

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur !

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Add a comment

Tarihten bir kesit

Kurtuluş savaşında Mustafa Kemal’in emir subayı, O’nunla birlikte Samsun’a çıkanlardan Muzaffer (Kılıç), tam Kan Abaza idi. Babamla kardeş çocuğu, yanında büyüdüğüm, bana Türk milliyetçiliğini aşılayan “amcam”dı... Mustafa Kemal’i canıyla korumuş, dik kafalı, sözünü esirgemeyen bir adamdı. Mustafa Kemal ona “Deli Çerkez” dermiş.
Geçen gün internette bilmediğim bir anısını okudum. Kendisi anlatmış: “Ankara’da Samanpazarı yoluyla Ulus’a geçiyorduk. O zamanlar Samanpazarı’nda bulunan üç beş dükkândan birisi Ali Efendi isimli bir kitapçıya aitti. Kitapçı dükkânının kepenklerinde, nefis bir halı asılmış duruyordu... Bu çok nefis halı Mustafa Kemal’in dikkatini çekti. Hemen arabayı durdurup indik. Kitapçı, Ata’yı görünce “Buyrun Paşam!” diyerek heyecanla bir emri olup olmadığını sordu.

Add a comment

Devamını oku...

ata-parisFransızlar yeni buluşları olan uçağı tanıtmak için tüm uluslardan katılımcıları davet ederler... Herkes böyle bir icadın gerçekleşmiş olması nedeniyle şaşkın ve meraklıdır... Dönemin Osmanlı hükümetine de katılımcı için haber gönderilmiş... Hükümet icatlara oldukça meraklı olan Ali Rıza Paşa’yı gönderelim o meraklıdır demişler... Ve derhal saraya çağırmışlar... Kendisine Fransızların buluşundan bahsetmişler ve Osmanlı’yı temsilen gitmesini istemişler... Ali Rıza Paşa bunu biz yapmalıydık demiş içinden hayıflanarak...

Yalnız demişler paşa’ya davet 2 kişilik yanına 1 kişi daha al onu da sen belirle demişler...

Ali Rıza Paşa biraz düşünmüş ve bir delikanlı var onu götüreyim demiş... Neyse Ali Rıza Paşa ve delikanlı Paris’in yolunu tutmuşlar... Paris’te otele yerleşmişler... Ve buluşun gösterileceği gün kalabalık meydan ve pist herkes merakla bekliyor..derken pilot hazırlıklarını yapıyor...üstüne mont giyiyor bir de gözlük takıyor...uçak havalanıyor...

Parendeler taklalar manevralar müthiş bir gösteri... Piste iniyor... Alkışlar arasında iniyor uçaktan..herkes kıskanç ama şaşkın ....bir yetkili bir gönüllü istiyor..pilotun arkasında ona eşlik edebilecek cesareti olan.. bizim delikanlı atılıyor.. Ben ben... Tamam, deniyor ve delikanlıya gözlük ve mont veriliyor... Delikanlı montu giyiyor gözlüğü takıyor.. Kalabalıktan sıyrılmak üzere iken Ali Rıza Paşa kolundan tutuyor.. Boş ver sen binme bırak başkası binsin
Diyor...

Neden diye soruyor delikanlı, bir şey mi hissettiniz.. Yok, sen yine de binme evlat
diyor...derken başkası biniyor uçağa..uçak havalanıyor, delikanlı öfkeli Paşa’ya ... parendeler..manevralar.. Derken uçak alev topuna dönüyor ve piste çakılıyor..2 ölü...

Delikanlı paşaya bakıyor, hayretler içinde... Paşa mağrur ve mutlu, bir insanı kurtardığı için... Ama bir başkası ölmüştü....ama kurtardığı sıradan bir insan değildi....

bir ulustu...

Çünkü o delikanlı Mustafa Kemal ATATÜRK'tü....

Sunay Akın

Toplumsal Haber - 13 Kasım 2008

http://www.toplumsalhaber.com/

Add a comment

Page 26 of 30

Son Yazılar

SP_WEATHER_BREEZY

0°C

Istanbul